Картографиране на очилата: Как да перфектирате вашата форма на очилата?

Правилната подхода за изграждане на топлата и модерна форма на очилата е сейчас в мода. Нашата версия – картографирането на очилата е проста, безопасна и добре отстранява студ. Това е перфектният метод за осигуряване на естетично хубави и симетрични очила, които ще зацветят вашето лице и гърло. За да почнете, вие може да рисувате директивни линии на обема на вашите очила. Друг важен аспект е избирането на подходящите характеристики за вашите очила.

Какво е Картографирането на очилата?

Картографирането на очилата е процес по който може да зададете идеалната форма и обем на очилата. Това включва измерване и използване на грижата за точност на вашата форма. Процесът започва със измерване на разстоянието между вашите две брови и намиране на точката от която трябва да започнете. Това ви дава добра за обща симетричност. След това се измерва ровката между вградените точки на вашите брови, което обемът, извитате и осиметричността на вашето лице. По начина, на който вие съвмещате размерите и имате равнина на симетрия, може да създадете обем за вашата брада.

Що може да постигне Картографирането на очилата?

Картографирането на очилата може да помогне да се постигне пълен контрол над естетичната си визия, без да се навреди на очилата. Той може да даде по-добър и равномерен вид на очилата без да се налага на раздразнение или почти безболезнен процес. Освен това, картографирането на очилата може да създаде или да допълни исканото формиране на вашите брови. Той може да се запълни или модифицира с различни техники, като процедурите за уплътняване на очилата. И последно, картографирането на очилата актуализира външния вид и по-вече го дългосрочно.

Как да стартирам Картографирането на очилата?

За да започнете да картографирате вашите оч